Serwis gwarancyjny urządzeń gastronomicznych | M&M Gastro

⤴ ukryj

 • profichef
 • modermo
 • bartscher
 • hendi
 • dora
 • santos
 • roller-grill
 • fimar
 • waring-commercial
 • potis

Serwis gwarancyjny urządzeń gastronomicznych

 

          Wszystkie urządzenia zakupione w sklepie M&M Gastro objęte są co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji liczonym od dnia zakupu sprzętu, wszelkie ujawnione w tym okresie wady zostaną usunięte przez nasz zespół bezpłatnie. Za dokument gwarancyjny przyjmujemy kartę gwarancyjną, która dostarczana jest z urządzeniem lub fakturą. Wysłanie zgłoszenia serwisowego jest podstawą do reakcji ze strony naszych serwisantów. Na zgłoszeniu nie może zabraknąć pełnych danych Zgłaszającego oraz dokładnego adresu pod jakim znajduje się uszkodzony sprzęt. Pomocny będzie w tym wypadku również numer faktury zakupu urządzenia. Na każde zgłoszenie reagujemy maksymalnie do 24 godzin od jego otrzymania. Sposób rozwiązania problemu uzależniony jest ściśle od rodzaju urządzenia i jego usterki. Dzięki stale rozwijanej sieci autoryzowanych punktów serwisowych na terenie całego kraju możliwe jest maksymalne skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia klientów.

 

Gwarancji nie podlegają usterki:
 

 • wynikające z uszkodzeń transportowych - obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzenie sprzętu w obecności kuriera, w momencie ego odbioru. W przypadku uszkodzenia konieczne jest spisanie na druku spedytora protokołu szkody - jedynie wtedy możliwe jest uznanie zgłaszanej reklamacji

  Serwis gwarancyjny urządzeń gastronomicznych

 • mechaniczne, termiczne i chemiczne oraz wywołane nimi wady;

 • wynikające z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi sprzętu oraz używania go do celów sprzecznych z przeznaczeniem;

 • wynikające z niewłaściwego przygotowanie instalacji zasilających;

 • wynikające z niewłaściwego sposób czyszczenia i konserwacji sprzętu;

 • powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania sprzętu;

 • powstałe na skutek niewłaściwej instalacji;

 • wynikające z samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

 

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają również części zużywające się podczas normalnej eksploatacji sprzętu, takie jak:

 

 • uszczelki;

 • żarówki;

 • wtyczki;

 • bezpieczniki.

 

 

Uwaga! Jedyną podstawą do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej jest poprawnie wypełniona karta gwarancyjna dołączona do urządzenia. W przypadku jej braku przy dostawie należy zgłosić ten fakt niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

Brak karty przy naprawie gwarancyjnej wiąże się z  obciążeniem Zgłaszającego wszelkimi kosztami związanymi z dojazdem oraz koniecznymi do naprawy częściami.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Google+
0
Top

Sales Manago chat
-
SM chat ikona