Formularz reklamacji

⤴ ukryj

 • profichef
 • modermo
 • bartscher
 • hendi
 • dora
 • santos
 • roller-grill
 • fimar
 • waring-commercial
 • potis

Reklamacje 

 

 

       Wszelkie zgłoszenia naprawy urządzeń w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego a także zakup części możliwy jest poprzez przesłanie odpowiednio wypełnionego formularza serwisowego.
 
       W przypadku stwierdzenia uszkodzenia otrzymanej przesyłki lub zauważenia braków lub pomyłek w przesyłce należy niezwłocznie zgłosić nam ten fakt. W przypadku uszkodzenia towaru powstałego w wyniku transportu prosimy o sporządzenie protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę lub za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę. Protokół szkody należy sporządzić w dniu doręczenia towaru. W protokole szkody należy wskazać produkt, którego dotyczy reklamacja oraz szczegółowo opisać powstałe uszkodzenie. Prosimy o załączenie protokołu szkody do formularza dostępnego poniżej lub przesłanie kopii/skanu/zdjęcia poprawnie wypełnionego protokołu na adres serwis@mmgastro.pl podając przy tym wszelkie informacje dotyczące zamówienia (numer faktury lub zamówienia, numer NIP, informacje dotyczące zakupionego towaru itp.), którego dotyczy dokument. Sugerujemy również wykonanie i dołączenie zdjęć przedstawiających uszkodzenie. 

       Poniżej udostępniamy adresy, pod którymi znajdują się protokoły szkody firm kurierskich, z którymi współpracujemy. Uprzejmie prosimy wybrać nazwę firmy kurierskiej, która dostarczyła paczkę, a następnie kliknąć odnośnik do odpowiedniego protokołu szkody:

Protokół szkody InPost (zobacz)
 • Powyższy protokół szkody należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi na stronie dostawcy zaznaczając odpowiednie informacje oraz dołączając zdjęcia. 
 • Po wypełnieniu dokumentu należy wysłać formularz poprzez przycisk "Wyślij zgłoszenie". 
 • Na adres mailowy podany w protokole szkody otrzymają Państwo potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Niniejsze potwierdzenie należy pobrać i dołączyć do naszego formularza zgłoszeniowego lub przesłać na adres serwis@mmgastro.pl.
   
 
 • Powyższy protokół szkody należy wydrukować, wypełnić podając wszelkie istotne informacje (data, numer listu przewozowego, stan przesyłki, miejsce sporządzenia protokołu itp.)
 • Protokół należy opatrzyć odręcznym podpisem (podpis poszkodowanego) i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres serwis@mmgastro.pl
 • W uwagach do dokumentu należy umieścić informację "brak możliwości spisania protokołu szkody w obecności kuriera"
 • Równocześnie z wypełnieniem protokołu należy telefonicznie zgłosić uszkodzenie przesyłki na infolinii firmy kurierskiej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Protokół szkody DPD (Zobacz)

 • Powyższy elektroniczny protokół szkody należy wypełnić podając wymagane informacje (numer listu przewozowego, adres email, zawartość przesyłki, opis uszkodzeń i opakowania) oraz załączyć zdjęcia uszkodzonego towaru.
 • Po uzupełnieniu wymaganych danych należy wysłać formularz poprzez przycisk "Wyślij"
 • Na adres mailowy podany w protokole szkody otrzymają Państwo potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Niniejsze potwierdzenie należy pobrać i dołączyć do naszego formularza zgłoszeniowego lub przesłać na adres serwis@mmgastro.pl.

   

Protokół szkody DHL (Zobacz)

 • W przypadku dostaw realizowanych przez kuriera DHL należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Niniejszy dokument musi posiadać podpis osoby odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki pod rygorem utraty ważności. 
 • Jeżeli zauważyli Państwo uszkodzenie po odebraniu przesyłki, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt firmie kurierskiej DHL za pośrednictwem powyższego protokołu szkody online. 
 • Dokonując zgłoszenia online należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj zgłoszenia - protokół szkodowy i umówić wizytę kuriera na najbliższy wolny termin. W innym przypadku firma M&M Gastro nie będzie uprawniona do złożenia stosownej interwencji w Państwa imieniu.
 • Po zgłoszeniu szkody firmie DHL należy niezwłocznie skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub napisać na adres serwis@mmgastro.pl, dołączając potwierdzenie zgłoszenia szkody.

 

Zgłoszenie reklamacyjne DB Schenker (Zobacz)

 • Jeśli wysyłka towaru była realizowana przez kuriera DB Schenker, podstawą rozpoczęcia procesu reklamacji jest oficjalne pismo skierowane bezpośrednio do firmy transportowej. Reklamacje należy zgłaszać możliwie jak najszybciej po ujawnieniu niezgodności w stanie przesyłki. 
 • Reklamację może złożyć zleceniodawca przesyłki, pod warunkiem, że nie nastąpił jeszcze odbiór przesyłki przez wyznaczonego odbiorcę. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę, zleceniodawca nie jest uprawniony do zgłoszenia powstałej szkody.
 • Przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. 
 • Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć prawidłowo wypełniony protokół szkody, oryginał listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, oryginał faktury handlowej lub kopię zgodną z oryginałem, a także dokumentację zdjęciową. Pełna lista wymaganych dokumentów znajduje się pod powyższym linkiem do zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Reklamację należy składać mailowo na adres reklamacje.katowice@dbschenker.com
 • Reklamacje można składać także za pośrednictwem formularza w aplikacji e-Reklamacje.

 

 

Uwaga! Numery listów przewozowych znajdują się na etykietach umieszczonych na każdej paczce. W przypadku problemów z odnalezieniem numeru prosimy o kontakt z opiekunem zamówienia. 

Zgłoszenia niezawierające poprawnie wypełnianego protokołu szkody będą odrzucane.     Jeśli w momencie dostarczenia paczki widoczne są uszkodzenia zewnętrzne opakowania i istnieje podejrzenie, że dostarczony towar uległ uszkodzeniu, mają Państwo prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, o czym należy niezwłocznie poinformować opiekuna zamówienia. 
 

     Przed dokonaniem zgłoszenia pomyłek lub braków w dostawie należy dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki i porównać ją ze złożonym zamówieniem. W niektórych przypadkach braki mogą wynikać z podziału zamówienia na kilka osobnych przesyłek (np. w przypadku dłuższego czasu realizacji jednego z produktów w zamówieniu). W takich przypadkach należy oczekiwać na pozostałe dostawy zgodnie z przekazywanymi przez nas informacjami. Zgłaszając ewentualne braki lub pomyłki prosimy dokładnie opisać problem. 

 
 
Co należy zrobić?
 
1. Wybierz rodzaj zgłoszenia:
a. naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne i zakup części zamiennych - formularze serwisowe
b. uszkodzenia transportowe, pomyłki lub braki w dostawie - reklamacja dostawy
 
2. Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy oraz dołącz wymagane dokumenty i zdjęcia.
 
3. Oczekuj kontaktu pracownika naszej firmy.
 
 
 

Zapoznaj się również z informacjami dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej oraz gwarancji, reklamacji i zwrotów.

 

 

 

 

 
 
Google+
0
Top

Sales Manago chat
-
SM chat ikona