Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.

2024-02-13
Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.

O Programie

Rządowy program Posiłek w szkole i w domu ma na celu wsparcie finansowe placówek oświatowych w ramach doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (zarówno zaplecza kuchennego jak i jadalni). Program zakłada także doposażenie stołówek, które jeszcze nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione oraz stworzenie zupełnie nowych pomieszczeń do celów żywieniowych.

Ile wynosi dofinansowanie?

80 tys. zł

Maksymalna kwota wsparcia finansowego na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych oraz stworzenie nowych stołówek szkolnych (Zaplecze kuchenne i jadalnia).

25 tys. zł

Maksymalna kwota wsparcia finansowego w adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.


Program zakłada wysokość wsparcia do 80% kosztów kwalifikowalnych oraz wkład własny w wysokości 20% wartości inwestycji.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Program Posiłek w szkole i w domu skierowany jest wyłącznie do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Placówki zainteresowane uzyskaniem dofinansowania muszą złożyć odpowiednie wnioski do wojewody właściwego dla placówki szkolnej. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek należy złożyć bezpośrednio do tego ministra.

Skorzystaj z dofinansowania we współpracy z M&M Gastro.

Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w wyposażaniu profesjonalnych zapleczy kuchennych. Ogromną część naszej pracy stanowi współpraca z placówkami oświatowymi w całym kraju. Nasz zespół specjalistów ma za sobą tysiące inwestycji związanych z wyposażeniem placówek oświatowych w całym kraju.

W ramach współpracy oferujemy:

• szeroką gamę urządzeń i akcesoriów oraz zastawę stołową,
• pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu,
• usługę projektowania pomieszczeń zgodnie ze specyfikacją wybranych urządzeń,
• usługę montażu,
• pakiet szkoleń z obsługi urządzeń,
• wsparcie posprzedażowe.


Skontaktuj się z naszym Działem Inwestycji.

Pokaż więcej wpisów z Luty 2024
pixel