Zwroty

⤴ ukryj

  • profichef
  • modermo
  • bartscher
  • hendi
  • dora
  • santos
  • sola
  • pintinox
  • potis
Trwa pobieranie danych. Proszę czekać.

Zwroty

 

Konsument:

Konsument, który zakupił produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.

W razie rezygnacji z potwierdzonego  zamówienia lub jego części, klient  zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o tym fakcie. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym również koszty zwrotu w przypadku gdy towar, ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w standardowej paczce, czyli wówczas kiedy koszt odesłania jest wyższy niż zwykła  paczka kurierska. Odmowa przyjęcia towaru jest równoznaczna z jego zwrotem. Towary wykonane ze stali nierdzewnej według indywidualnej wyceny i wymiarów ustalonych z klientem, a także towary pochodzące z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi.


Firma/Jednostka Budżetowa:

Zwrot towaru w przypadku zakupów dokonywanych przez firmy/instytucje publiczne musi być każdorazowo zaakceptowany przez Dział Handlowy M&M Gastro. Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma możliwość dokonania zwrotu na takich zasadach jak konsument jedynie w przypadku, kiedy kupuje towar w  bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą, ale z treści umowy wynika, iż zakup nie ma dla niego charakteru zawodowego (w szczególności  na podstawie informacji zawartych w CEIDG). Odmowa przyjęcia towaru jest  równoznaczna z jego zwrotem. Towary wykonane  ze stali nierdzewnej według indywidualnej wyceny i wymiarów ustalonych z klientem, a także towary pochodzące z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi. 

 

 

 

Co należy zrobić?

 

 

1. Wypełnij oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

 

2. Prześlij oświadczenie w dowolnej formie - mailem, faksem, lub wypełnij formularz zamieszczony poniżej.

 

 

 

3. Wyślij produkt na adres firmy M&M Gastro, pamiętając o takim zabezpieczeniu przesyłki, aby się nie uszkodziła podczas transportu. Do zwracanego produktu dołóż koniecznie wypełnione oświadczenie. Produkt wraz z oświadczeniem wyślij na adres:

 

M&M Gastro Group sp. z o.o.
ul. Owsiana 58a
40-780 Katowice
z dopiskiem "ZWROT TOWARU"
 
 
 
4. Oczekuj korekty i zwrotu pieniędzy. 
Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
 
 
 

 

 

Zapoznaj się również z informacjami dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej oraz gwarancji, reklamacji i zwrotów.

 

 

 

 

Google+
0
Top

Sales Manago chat
-
SM chat ikona