Regulamin sklepu M&M Gastro - informacje ogólne

⤴ ukryj


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej urządzeń i sprzętu do gastronomii dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych korzystających ze sklepu internetowego działającego pod domeną www.mmgastro.pl.


2. Sklep internetowy stanowi własność:
Michała Budarczyka oraz Marcina Budarczyka, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  pod firmą M&M Gastro s. c. z siedzibą w Katowicach przy ul. Owsianej 58a, 40-780 Katowice, REGON 277630232, NIP 9542387023.


3. Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu, z wyłączeniem części VII, która skierowana jest wyłącznie do konsumentów.


4. Wszelką korespondencję związaną z działalnością sklepu internetowego należy kierować na następujący adres:
M&M Gastro s.c., ul. Owsiana 58a, 40-780 Katowice lub na adres elektroniczny: sklep@mmgastro.pl


5. Definicje:
a) Regulamin - regulamin sklepu internetowego działającego pod domeną www.mmgastro.pl;
b) Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę;
c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d) Sprzedawca – Michał Budarczyk oraz Marcin Budarczyk, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  pod firmą M&M Gastro s. c. z siedzibą w Katowicach przy ul. Owsianej  58a, 40-780 Katowice, REGON 277630232, NIP 9542387023;
e) Sklep - sklep internetowy działający pod domeną www.mmgastro.pl stanowiący własność Sprzedawcy;
f) Produkt/towar - rzeczy ruchome oferowane za pośrednictwem Sklepu;
g) Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez klienta wyrażające jego wolę zawarcia umowy, w którym klient precyzuje ilość i rodzaj zamawianych produktów;
h) Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem są produkty;
i) Sprzedaż konsumencka - umowa sprzedaży, której jedną ze stron jest konsument; szczegółowe postanowienia dotyczące sprzedaży konsumenckiej zawiera część  VII Regulaminu;
j) Siedziba - siedziba spółki cywilnej M&M Gastro s.c., znajdująca się w Katowicach przy ul. Owsianej 58a, 40-780 Katowice;
k) Zamawiający - klient, którym złożył zamówienie na produkt zgodnie z postanowieniami części III Regulaminu;
l) Usługa - świadczenia wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz klientów;
m) Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie sklepu, pozwalający utworzyć konto i złożyć zamówienie
n) Konto - usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnym hasłem i loginem ustalonym przez klienta, zawierająca dane o kliencie oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach;
o) Kodeks cywilny - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
p) Użytkownik - internauta, który wchodzi na stronę internetową sklepu celem zapoznania się z produktami oferowanymi przez Sprzedawcę.

6. Regulamin obowiązuje od 27.02.2018 r.

Google+
0
Top